Елисавета

Основен инструктор, мениджър на работата на Pambos Dancing Centre във всички дейности, които развива школата.